Likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu musí spĺňať mnoho bezpečnostných noriem, je možná len špecializovanými spoločnosťami s príslušným povolením, ktoré disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a pracovníci sú odborne vyškolení. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky!

Ste správcom, či majiteľom budovy a potrebujete vedieť či je vo vašich priestoroch azbest? Naša spoločnosť ponúka komplexné odborné služby v oblasti likvidácie azbestu, od poradenstva a auditovania, cez vypracovanie dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu odborne vyškoleným personálom. Kontaktujte nás, všetko ostatné zariadime.

Čo je to azbest?

Azbest je technické označenie skupiny 6 jemne vláknitých silikátových minerálov. Tento materiál bol v minulosti používaný pre svoje vhodné fyzikálne vlastnosti v priemysle, hlavne v stavebníctve. Likvidácia azbestu je nevyhnutná hlavne kvôli dopadom vplyvu tohto materiálu na ľudské zdravie.

Zabezpečujeme

null
Vypracovanie projektu sanácie a odstránenia azbestu.
null
Komunikácia s príslušnými orgánmi štátnej správy.
null
Odborná demontáž a likvidácia azbestovej strechy.
null
Odvoz nebezpečného azbestu a zvyšných odpadových materiálov.
null
Vyčistenie priestorov.
likvidácia azbestu

Potrebujete zlikvidovať azbest? Kontaktujte nás!