Strechy na kľúč

Vo firme Stavby-Dlhoš,s.r.o. zaisťujeme kompletný servis pri konštrukcii vašej strechy. Stavbu strechy dodávame svojim zákazníkom ako ucelenú službu vrátane ďalších činností a príslušenstva, ako pokrývačstvo, klampiarstvo a tesárstvo. Samozrejmosťou je aj zaistenie dodávky strešnej krytiny a ostatných doplnkov. Stavbu strechy, kompletnú výmenu strešných krytín alebo len opravu stávajúcich nedostatkov prevádza podľa zadanej dokumentácie tím odborne preškolených pracovníkov. Strechy na kľúč vám po vzájomnej konzultácii zhotovíme presne podľa vašich predstáv. Každú opravu alebo rekonštrukciu dopredu podrobne naplánujeme, preto je následná realizácia strechy na kľúč rýchla, kvalitná a v súlade s prianím investora.

Prečo práve strecha na kľúč?

Neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou každého domu je práve strecha. Priestory pod strechou sa dnes masívne využívajú na bývanie. Z toho dôvodu je veľmi dôležitá správne navrhnutá a postavená strešná konštrukcia, ale aj kvalita strešného plášťa vrátane tepelných izolácií. Cieľom tejto stavby je zamedzenie úniku tepla a energetickým stratám. Stavbou strechy na kľúč vám zaistíme všetky práce a potrebný materiál, čím šetríme váš čas a zbytočné predlžovanie stavby.

Postup prác

null
Pred samotnou realizáciou strechy na kľúč prebieha podrobná konzultácia projektu s investorom, zameranie a testy.
null
Následne spracujeme cenovú kalkuláciu strechy na kľúč a po dohode vám zhotovíme všetky tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
null
Samostatná realizácia strechy končí predaním kompletnej strechy investorovi, samozrejme po jeho dôkladnej prehliadke a odsúhlasení.
strechy na kľúč

Strecha na kľúč obsahuje

null
Zabezpečenie impregnovaného reziva na krov
null
Zabezpečenie krytiny Mediterrán alebo Bramac s doplnkami
null
Montáž krovu
null
Montáž krytiny s doplnkami
null
Montáž strešnej fólie s kontra latovaním a latovanie
null
Klampiarske práce
null
Zabezpečenie odkvapového systému KJG farebného alebo pozinkovaného
null
Doprava materiálu na miesto stavby

Máte záujem o strechu na kľúč? Kontaktujte nás!